Alle blogginnlegg

 • Vogga
  Av Lars Smaaberg. Den fyrste song eg høyra fekkvar mor sin song ved vogga. Denne fyrste setninga av Per Sivle sitt kjende dikt vekkjer minne i mange av oss. Og ikkje så rart, mange har enno gamle barnevogger heime- som ei nesten dagleg påminning om alle […]
 • «(…) jeg er ræd for, at vi sprænger Manden» – Moltke Moe i tidsklemma
  Av Therese Foldvik. Gjennom arbeidet med det fysiske kildematerialet, er det også naturlig å komme tettere innpå menneskene bak. En ting er å se arkivskuffer fulle av oppskrifter, brev og andre innslag av tekst eller bilder som samlere har bidratt med. En annen er å faktisk […]
 • Dragedokka
  Av Mari Ringnes Gløtberget. I folketroen opptrer det vesener som alle har ulike egenskaper og funksjoner. Noen av disse kalles hjelpeånder – og en av dem er dragedokka.  Dragedokkas virke  «Dragedokka var eit vette som sume hadde. Var det noko dei ynskte seg, kunde dei berre […]
 • SAMLA digitalisering: samtykke og kontekst
  Av Hans-Jakob Ågotnes og Line Grønstad Digitalisering og tilgjengeleggjering av innhaldet i tradisjonsarkiva i SAMLA forsterkar (potensielt) ein del forskingsetiske problemstillingar, på same tid som det styrkar relevansen til materialet ved å legge til rette for meir omfattande bruk. Eit sentralt spørsmål er kva kriteria som […]
 • Den mystiske Beri-Gaup
  Av Therese Foldvik. I løpet av digitaliseringsarbeidet I prosjektet har det blitt funnet morsomme koblinger mellom de forskjellige arkivene og institusjonene. En av koblingene heter Beri-Gaup og går mellom Norsk Folkeminnesamling og Norsk Folkemuseum.  Koblinger I Norsk Folkeminnesamling finnes en vise etter samler Einar Høvding (1892-1966) […]
 • SAMLA: Åndsverk eller kollektive uttrykk?
  Av Hans-Jakob Ågotnes og Line Grønstad Åndsverklova bestemmer at skaparen av åndsverk har opphavsrett til verket. Kjernematerialet i Norsk Folkeminnesamling og dels i Etno-folkloristisk arkiv består av det som på 1800- og første del av 1900-talet vart oppfatta som sentrale delar av folkekulturen. Kven har skapa […]
 • Ellingar
  Av Line Grønstad – Mamma, hva er en elling? spurte sjuåringen for ei stund sidan.– Vi skal ta med en elling på skolen i morgon.Då skulle eg ønske eg visste om samlinga med ellingar i Etno-folkloristisk arkiv. Det er ingenting gale med Elle melle deg fortelje […]
 • Bryllupsskikkar og tradisjonsdansar: Stabbedans 
  Av Lars Smaaberg Har du vore på bryllaup i sommar? Mange har venta heilt sidan 2020 på endeleg å få sagt sine ja framfor vener og familie i den varme årstida.   Eit kjennemerke for bryllup er at dei ofte inneheld særmerkte rituale og tradisjonar som ‘må’ […]
 • Folkeminneskeidet i Bergen 12.-17. august 1918
  Av Angun Sønnesyn Olsen «Fraa Folkeminne-skeidet i Bergen 1918» står det på ei av dei mange notatbøkene med forelesningsnotatar i Hannaas-samlinga. Då me pakka om og registrerte dette materialet i 2021 vart eg spesielt nysgjerrig på denne boka. Kva var dette Folkeminneskeidet? Kven arrangerte det og […]
 • En visebok som historisk kilde
  Av Mari Ringnes Gløtberget Blant Moltke Moes etterlatte arkivmateriale i Norsk Folkeminnesamling finner vi flere visebøker fra 1700-tallet. Nøyaktig hvordan disse havnet hos Moe kjenner vi lite til, men trolig har han vært den siste i rekken av bøkenes flere eiere. Én av bøkene i samlingen […]
 • Barnekultursamlinga ved Etno-folkloristisk arkiv
  Skriven av Line Grønstad På 1970-talet samla studentar og tilsette etnologar og folkloristar ved Universitetet i Bergen inn store mengder barneleikar, vitsar, songar, regler og forteljingar frå barn. «Utan dirigering frå vaksne» Det var folkloristen Reimund Kvideland (1935-2006), som var primus motor for dette innsamlingsarbeidet. Han […]
 • Hannaas-samlinga
  Av Angun Sønnesyn Olsen Hannaas-samlinga er ei folkeminne- og språksamling etter filologen og folkeminnesamlaren Torleiv Hannaas (1874-1929). No har me nominert denne til Norges dokumentarv, og uansett utfall så synes me at den er så verdifull at me vil dele litt om den her. Den eldste […]
 • Kva er staden?
  Av: Line Grønstad  Eit enkelt spørsmål, men ikkje alltid så lett å svare på! Stader, plassar, geografiske koordinatar, adresser, områder… Korleis skal vi knytte dokumenta vi skannar i SAMLA til relevante plassar, og kva er eigentleg ein relevant plass?  Spørsmålet om stad er viktig i SAMLA. […]
 • Sodomi og Folgefonna
  Av: Line Grønstad For litt sidan fekk Etno-folkloristisk arkiv og Norsk Folkeminnesamling eit interessant spørsmål:   [Finst det] eventuella homoinslag i myterna om glaciären Folgefonden/Folgefonna? Fredrika Bremer nämner nämligen att glaciären skulle ha bildats och täckt över sju byar för att människorna där var sodomiter, men hennes […]
 • Kjellarost 
  Av: Lars Smaaberg «Kjellarost er ein gamal gøymd ostesort. Den siste av dei gamle som årvisst laga kjellarost var bondekone Gunhild Bakkane Askland f. 02.02.1843».   Dette skreiv Anne K. Askland ned i 1959 etter Anne Aanondsdotter. Aanondsdotter var fødd kring 1860 i Gjøvdal i Aust-Agder og […]
 • ICA New Professionals Newsletter about SAMLA
  Information abut SAMLA has now (May 2022) reached fresh archivists all over the world in the newsletter of ICA New Professionals. The text, written by our very own Lars and Angun, may also be found below. SAMLA Infrastructure Programme for Cultural History and Tradition Archives Lars […]
 • Et ulv banan? 
  Av: Line Grønstad  Etter den norske finalen i Melodi grand prix 19 februar 2022, gjekk halve Noreg rundt og song «Give that wolf a banana». Den norske vinnaren Subwoolfer sitt bidrag til den internasjonale Eurvision-finalen tar utgangspunkt mellom anna i delar av forteljinga om Rødhette og […]
 • Vi skanner Asbjørnsen! 
  Therese Foldvik Ved Norsk Folkeminnesamling i Oslo er vi godt i gang med å skanne det arkivmaterialet som finnes etter Peter Christen Asbjørnsen.   Asbjørnsens materiale danner en av grunnpilarene i Norsk Folkeminnesamlings opprinnelige samling som ble opprettet i 1914, og som var en arvegave etter Moltke […]
 • Dåsakvelden 
  Lars Smaaberg  Det er knytt mange truer og skikkar til høgtidsdagane våre, og skjærtorsdag er ikkje eit unnatak. Denne kvelden er nokre stader gjenstand for skyting med børse og å gå påskekjerring, medan andre stader måler ein egg eller kokar blåskjel.   Ein skikk me i år […]
 • Spøkelset i Holtesætren
  Mari Ringnes Gløtberget  «Paa vestre Side af Fiorden Sperilden her i Aadalens Annex ligger en indhegnet Sætervold som helde mod Fiorden, hvorpaa staar en Sæterbod og et Foderlade 150 Skridt op fra Fiordstranden, og et Fæehuus øverst paa Vaalden omtrent 350 Skridt fra Fiorden.»  Slik starter […]
 • Aprilsnarr i gamle dager 
  Av Therese Foldvik  «Aprilsnarr i gamle da’r, den som ingen tanker har» var vanlig å erte den som ble lurt på 1. april. Da var man nemlig ikke smart nok til å skjønne at man var i ferd med å bli lurt.   I Norge er […]
 • W.F.K. Christie og Kråkevisa
  Av: Angun Sønnesyn Olsen I ein artikkelen om Folkeminnesamlinga ved Bergens Museum i 1925, skriv Torleiv Hannaas at samlinga «vart bygd på gamal grunn» (1925:1). Her refererer Hannaas til arbeidet til ein av grunnleggarane av Bergen Museum, W. F. K. Christie (1778-1849), som var «ein av […]
 • Kvenfolkets dag 16. mars
  Av Mari Ringnes Gløtberget 16. mars er Kvenfolkets dag. I SAMLA finnes folkeminner samlet inn også fra og om personar av kvensk opphav. Kvener i Norge  Kvener er folk av kvensk/finsk ætt i Norge, også kalt norskfinner. Det finnes skattemanntall som dokumenterer at kvener var bosatt […]
 • Vi registrerer metadata!
  Av: Angun Sønnesyn Olsen No er me i gang med registrering av metadata, og materialet flyttar seg eit steg nærare skjermen din!   I fyrste omgang registrerer me opplysningar om samlar, medieform, format, kopieringsstatus, språk, type dokument og liknande. I neste omgang skal me i gang […]
 • Dekabåten
  Av Lars Smaaberg No mot slutten av stormfulle januar månad kan ein ta seg litt tid til å tenkje på korleis livet på havet har vore, og er, for våre fiskarar og sjøfolk. Legg merke til dei hardføre og noko eggjande detaljane som gjev biletet og […]
 • Øl til jul
  Av Lars Smaaberg, Angun Sønnesyn Olsen og Mari Ringnes Gløtberget “’Tomas mæ bytto’. 21de December. Daa skulde bryggjevatnet krua” heiter det frå Hålandsdalen. (EFA Hannaas 63.13). 21. desember er frå katolsk tid kalla Tomasmesse, til minne om apostelen Tomas som leid martyrdøden i år 68 eller 69. Men, dagen har […]
 • Litt om norsk tobakksdyrking og -produksjon
  Av Lars Smaaberg I 1962 sendte Norsk etnologisk gransking ut spørjeliste 92; ‘Bruk av tobakk’ for å undersøkje bruks- og tankjemåtar kring tobakk- og tobakkskultur i Noreg. Tobakksdyrking er kjend heilt tilbake til midten av 1600-talet i Noreg, då i frå Luster i Sogn. Det er også i […]
 • «Har De en god spøkelseshistorie?» 
  Av Lars Smaaberg og Mari Ringnes Gløtberget Skumle historier må sjølvsagt òg dokumenterast! Både Norsk etnologisk gransking og Norsk Folkeminnesamling har hatt fleire organiserte innsamlinger av historier om spøkelse, vardøger og attergangarar. For å sette stemninga til årets allehelgensaften og halloweenfeiring har vi plukka ut nokre av dei. Tør du lese vidare?  Dei som går att  «N.N. fortalte der var en stor kvæn […]
 • Wilhelm Frimann Koren Christie 
  Av Angun Sønnesyn Olsen og Silje Teigland Røstøen 10. oktober 2021 er det 172 år sidan W.F.K. Christie døydde. Christie er nok mest kjent som politikar og embetsmann, men her hjå EFA er det mål- og folkeminnemannen Christie me kjenner best, og det er han me vil dele litt om i dag. Kanskje klarer du […]
 • Norske Argus og innsamling
  Har du hørt om Norsk Argus?  Norske Argus var det fyste avisutklippsbyrået i Noreg, grunnlagt i 1898. Avisutklippbyrå leverte utklipp av artiklar – på oppdrag frå ulike aktørar, tråla dei aviser etter artiklar som oppdragsgivarane var ute etter. Her hjå Etno-folkloristisk arkiv finner me ei rekke avisutklipp, innsamla av Norske Argus.   Aviser har […]
 • Tov og Kjetil Aslaksson Flatin
  Av Mari Ringnes Gløtberget Brødrene Tov (1878-1945) og Kjetil Aslaksson Flatin (1881-1916) har begge bidratt med materiale til Norsk Folkeminnesamling. Brødrene var fra Seljord i Telemark og var begge utdannet lærere.  Det er gjerne eldstebroren Tov vi kjenner best til, da Kjetil døde tidlig, før fylte 35 år. Dog rakk også Kjetil […]
 • Nokre tankar kring hyttekos 
  Av Lars Smaaberg Hyttelivet i Noreg har gått gjennom store forandringar dei seinaste ti-åra. Frå gamle enkle hytter og eldre stølar utan innlagt vatn og straum, til store hyttefelt til fjelles med nyare kjøkken enn heime og skjærgårdidyller med vinskåp stilt etter føretrekt temperatur. Me har kanskje røyrd oss […]
 • “Vegg-visa”
  Av Angun Sønnesyn Olsen Skal du bytte kledning på eit gamalt hus i sommar? Ver merksam på at det kan dukke opp spennande skattar i veggen! Tidleg på 1970-talet, ein stad i Vest-Agder, vart det funne ei gamal handskriven vise inni veggen på eit hus då […]
 • Norge som turistland
  Av Mari Ringnes Gløtberget Norgesferie er atter høyaktuelt. I år som i fjor kommer de fleste av oss til å være turister i eget land denne sommeren, kanskje til Runde på Sunnmøre, eller andre steder. Historisk er Norge som turistland noe som i hovedsak blir et […]
 • Sankthans, jonsok og midtsommer
  Av Mari Ringnes Gløtberget Sankthans eller jonsok, 24. juni, er en katolsk festdag til minne om døperen Johannes’ fødselsdag. Navnet dagen har fått i Norge, kommer av at han her ble kalt Hans eller Jon. «-ok» viser til vaken som tradisjonelt ble holdt før religiøse minnedager. Dette forklarer dermed hvorfor […]
 • Bergens Museums Folkeminnesamling 100 år!
  Av: Angun Sønnesyn Olsen og Silje Teigland Røstøen 14. juni 2021 er det 100 år sidan Bergens Museums Folkeminnesamling vart skipa, og det feirar me her i Bergen! På Statsarkivet i Bergen finn ein fleire historiske kjelder om Bergen Museum.  I «Forhandlinger i bestyrelsen 1906-1927»  kan me […]
 • Martina Søylen og Johnstølen
  Av: Mari Ringnes Gløtberget En av folkeminnesamlerne representert i Norsk Folkeminnesamling er foreningskvinnen Martina Søylen, f. Tungeteigen (1884-1983). Søylen var fra Voss, og en kjent figur i lokalsamfunnet, som engasjerte seg i og var med på å stifte ulike foreninger. Derfor er det heller ikke overraskende […]
 • 17. mai i tradisjonsarkiva 
  Av: Angun Sønnesyn Olsen og Lars Smaaberg Mange i landet vårt har faste tradisjonar 17. mai, og slikt blir det ofte sterke minner av. Nokre av tradisjonane har halde seg ved like sidan dagen vart ålmennfeiring, og like opp til våre dagar. Samlingane våre speglar den historiske breidden til feiringane, og når vi no går inn i vårt andre år med avgrensa markeringar, er det ekstra stas […]
 • Om Etno-folkloristisk arkiv
  Av: Angun Sønnesyn Olsen og Silje Teigland Røstøen Etno-folkloristisk arkiv (EFA) er eit kulturhistorisk forskingsarkiv/ tradisjonsarkiv ved kulturvitskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen. Historien til EFA byrjar i Bergen Museum, det som no er Universitetsmuseet i Bergen. Museet, eit av dei […]
 • Om Norsk etnologisk gransking
  Av: Lars Smaaberg Her presenterer vi Norsk etnologisk gransking (NEG), eit av dei tre tradisjonsarkiva som er del av SAMLA-prosjektet. Dei andre er Norsk Folkeminnesamling (NFS) og Etnofolkloristisk arkiv (EFA). NEG er eit norsk tradisjonsarkiv- og ein forskingsinstitusjon som høyrer til Norsk Folkemuseum. Arkivet er i hovudsak […]
 • Om Norsk Folkeminnesamling
  Av: Mari Ringnes Gløtberget og Therese Foldvik Endelig har startskuddet gått for SAMLA-prosjektet! De tre neste årene skal arkivmateriale fra tre norske tradisjonsarkiv digitaliseres og tilgjengeliggjøres i et nytt, felles digitalarkiv. Disse tre arkivene er Etno-folkloristisk arkiv ved Universitetet i Bergen, Norsk etnologisk gransking ved Stiftelsen […]