Velkommen

Nyeste innlegg

  • Møy i Ulveham
    Av Angun Sønnesyn Olsen (Overskriftsbilde: NFS Bugge 8, 8de Samling (a), side 66.  Tittelen på versjonen etter Elen Rolleivstad er  «Jomfrua i Linden», noko som viser denne samanblandinga med TSB A 30. Elen Rolleivstad delte fleire balladar med Sophus Bugge då han besøkte ho i 1857 og 1859.) Eit av måla med SAMLA er å legge til rette for forskjellig bruk av materiale ein finn i dei tre samlingane. Dette kan gjerast på fleire måtar. Eit eksempel på korleis… Read more: Møy i Ulveham
  • Æventyr fortalde av M.J. Mathiassen Skou
    Av Angun Sønnesyn Olsen (Overskriftsbilde: EFA Hannaas 50. Foto: Silje Teigland Røstøen) Å gje tilgang til tradisjonsarkiva gjennom ein felles digital plattform vil gjere det mogleg å søke på tvers av arkiva, noko som opnar opp for nye måtar å sjå materialet. Det opnar også opp for, og gjer det enklare, å sjå samanhengar mellom arkiva og aktørane som har bidratt til innsamling og forsking. Nokre personar dukkar opp fleire plassar i materialet; nokre kjelder har fått besøk av… Read more: Æventyr fortalde av M.J. Mathiassen Skou
  • Vogga
    Av Lars Smaaberg. Den fyrste song eg høyra fekkvar mor sin song ved vogga. Denne fyrste setninga av Per Sivle sitt kjende dikt vekkjer minne i mange av oss. Og ikkje så rart, mange har enno gamle barnevogger heime- som ei nesten dagleg påminning om alle som har halde sine fyrste stunder der. Vogger har ofte ei ganske interessant soge ved seg, og om ikkje anna, ei svært personleg ei. I 1952 spurte Norsk etnologisk gransking om desse voggene,… Read more: Vogga

Bilder