Kontakt

Etno-folkloristisk arkiv

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Universitetet i Bergen
E-post: efa@uib.no
Heimeside

 

Norsk etnologisk gransking

Stiftinga Norsk Folkemuseum
Telefon: (+47) 22 12 37 00
E-post: post@norskfolkemuseum.no
Heimeside

 

Norsk Folkeminnesamling

Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Universitetet i Oslo
Fagansvarleg: Line Esborg
E-post: folkeminner@ikos.uio.no
Heimeside

 

Logo NFR Logo UIB